ARTRÓZA - OSTEOPORÓZA - Osteoartróza

Artróza, nesprávně lidově označována jako revma, je nejčastějším onemocněním pohybového aparátu. Výskyt a závažnost tohoto onemocnění stoupá s věkem a nejčastěji se vyskytuje u lidí nad 50 let. Artrózu řadíme mezi běžné revmatické onemocnění, které je charakterizováno určitým stupněm degenerace kloubní chrupavky, kloubního pouzdra a zároveň může postihnout i další tkáně. Přitom je artróza progresivním typem onemocnění a jeví se jako nevratná. Nejčastějším příznakem artrózy je klidová bolest kloubů nebo bolest po námaze. Podle stádia postižení je pak následně omezena i hybnost nemocného kloubu. Při zhoršení stavu může být kloub bolestivý, teplý a oteklý (v tomto případě mluvíme o zánětu kloubu).

 

Které klouby jsou postiženy nejčastěji?

 

Protože tzv. velké váhonosné klouby přenášejí největší tělesnou váhu, je jejich postižení nejčastější. Pokud mluvíme o tzv. váhonosných kloubech, máme na mysli zejména kolena a kyčle. Postižení drobných kloubů na ruce je méně časté, přesto pro pacienta velmi zatěžující. U malých drobných kloubů může toto onemocnění výrazně snížit kvalitu života a omezit rozsah denních činností.

 

Rizikové faktory artrózy - rozvoj a progrese onemocnění stoupá s četností následujících rizikových faktorů:

 1. nadváha a obezita
 2. úrazy pohybového aparátu
 3. chronické přetěžování kloubů sportem nebo prací
 4. dědičné faktory
 5. infekce a prochladnutí

Jaké jsou vhodné postupy v prevenci artrózy?

Vhodnou prevencí ale i základním režimovým opatřením v léčbě artrózy je postupná redukce nadváhy společně s vhodnou pravidelnou fyzickou aktivitou (doporučená je jízda na kole nebo plavání). Jako další z možností přichází v úvahu fyzikální léčba (elektroterapie, ultrazvuk, diatermie a nověji i laser) nebo rehabilitace. Při bolestech nebo u akutních vzplanutích volíme farmakologickou léčbu zaměřenou proti bolesti a zánětu. Doporučuje se pravidelný přísun látek, které patří mezi základní stavební kameny pro chrupavčitou tkáň (SYSADOA), glukosamin a chondroitin doplněné o kolagenní hydrolyzát.

 

OSTEOPORÓZA

Osteoporóza (tzv. řidnutí kostí) je onemocnění, které se projevuje porušenou stavbou kosti. Kost se tak stává křehčí a snadněji se zlomí. Osteoporóza je způsobena nepoměrem mezi odbouráváním a novou tvorbou kosti (ztráta kostní hmoty). V průběhu života lidské tělo neustále kostní hmotu obnovuje a odbourává (a znovu vytváří). Přibližně do 30ti let života novotvorba kosti převažuje nad jejím odbouráváním, a proto kostní hmoty přibývá. V další fázi života je většinou odbourávání a novotvorba kostí v rovnováze. Tato rovnováha je však narušena ve vyšším věku a u žen v období menopauzy. Nejčastěji se v důsledku osteoporózy objevují zlomeniny obratle, předloktí nebo krčku stehenní kosti. Tyto zlomeniny jsou bolestivé a vedou k dalšímu zhoršení pohyblivosti a soběstačnosti. V České republice je postiženo osteoporózou asi 420 000 žen a 200 000 mužů ve věku nad 55 let. Osteoporóza může být dlouho "skrytým" onemocněním bez znatelných zdravotních příznaků, které se projeví až zlomeninou.

 

Jaké jsou rizikové faktory osteoporózy?

 1. špatná výživa a vysoká tělesná hmotnost
 2. nedostatečný příjem vápníku v potravě
 3. tělesná nečinnost, málo aktivní způsob života
 4. kouření a alkoholismus
 5. u žen nástup menopauzy před 45. rokem
 6. výskyt osteoporózy u rodičů

Důležitou prevencí osteoporózy je dostatečný přívod vápníku a vitamínu D, společně s aktivním pohybem a vyváženou stravou bohatou na minerály!

 

SUPPLEMENTACE

Glukosaminsulfát je sůl přírodního glukosaminu, která je běžně fyziologicky přítomna ve tkáních a kloubech lidského organismu. Je využívána k biosyntéze kyseliny hyaluronové v synoviální tekutině a proteoglykanů matrix (stavební struktury) kloubní chrupavky. Její přísun při artróze může vést k podpoře tvorby proteoglykanů, k růstu a výživě kloubní chrupavky a správnému ukládání vápníku v kostní tkáni. Její podávání tak vede ke zlepšení funkce kloubů a ke zmírnění bolesti.

 

Chondroitinsulfát je součástí mezibuněčné hmoty chrupavky s významnou vlastností vázat vodu a tím zabezpečovat její mechanicko-elastické vlastnosti. Při artróze dochází k úbytku chondroitinsulfátu v chrupavce, a proto je jeho podávání vhodnou doplňující léčbou. Zároveň chondroitinsulfát inhibuje aktivitu enzymů, které přímo poškozují chrupavku. Při jeho podávání se snižuje bolest a zlepšuje se kloubní pohyblivost.

 

Kolagenní hydrolyzát je bohatým zdrojem některých aminokyselin, především alaninu, prolinu a lysinu, které hrají důležitou roli v metabolismu kloubní chrupavky. Dostatečný přívod těchto látek ve formě kolagenního hydrolyzátu poskytuje chrupavce důležité stavební kameny pro vytvoření funkční matrix.

 

 

Osteoartróza (OA) - artróza

Je více než 100 různých stavů, které  mohou způsobovat bolest kloubů – osteoartróza nebo také zkráceně artróza a revmatoidní artritida (RA) jsou nejznámější z nich.

Osteoartróza (artróza)- chronické poškození kloubní chrupavky. Přesněji je artróza definována jako soubor degenerativních a zánětlivých pochodů, které ničí kloubní tkáně. Onemocnění typu artróza se vyvíjí pomalu u jednoho nebo více kloubů na základě opotřebení, systémového onemocnění nebo jako následek úrazového či vrozeného poškození (například špatný vývoj kyčlí nebo vrozená porucha osy kloubu).

Degenerativní poškození chrupavky mívá u artrózy více příčin. Kromě dědičných předpokladů je v naší populaci na  prvním místě opotřebení kloubů v důsledku nadváhy a nevhodných pohybových návyků. Jako první příznak artrózy se objevují občasné bolesti kloubů, často při strnulé poloze (sezení v kině, autě, u počítače), které po rozhýbání mizí. Artróza se později projevuje intenzivnější bolestí, zejména po nezvyklé zátěži, přetížení a po drobných úrazech, přetrvává a nutí postiženého brát léky na artrózu.

Artróza a ji doprovázející obtíže se objevují i při změně počasí. S dalším rozvojem artrózy přicházejí různé „drásoty“ při pohybu, omezení hybnosti, otoky a výpotky v kloubu. Artróza v konečných stádiích nutí pacienty kulhat, objevují se klidové a noční bolesti. Artróza nejčastěji postihuje nosné klouby dolních končetin (kolena, kyčle).

"Nadváha je jednou z hlavních příčin, které urychlují degenerativní procesy chrupavky a rozvoj artrózy."


Nadváha však působí i druhotně, neboť klouby ke své správné funkci a regeneraci potřebují pohyb. A lidé s nadváhou často omezují svoji pohybovou aktivitu, klouby potom nemají takovou aktivitu a proto se může objevit artróza. Navíc se kvůli ateroskleróze rozvíjí cévní poškození, které může vést v konečném důsledku až k aseptické nekróze, tedy odumření kosti (například hlavice kyčelního kloubu).

"Obezita bývá ze strany pacientů

dlouho podceňována, protože nebolí."


Ani ostatní komplikace, které nadváha v průběhu let přináší, nevedou k okamžitému pocitu bolesti. Při dlouhodobé nadváze dochází v kloubu nejprve k poškození chrupavky, která postupně ztrácí pružnost, pevnost a narušuje se její hladký povrch. Postupně se chrupavka snižuje a objevují se v ní defekty, na které kloub reaguje tvorbou kostních výrůstků (osteofytů). Pacient snáší stále menší a menší zátěž, což je bohužel situace, kdy se artróza snáze projeví.
 

Revmatoidní artritida (RA)

Revmatoidní artritida není způsobena opotřebením a poškozením kloubů, ale jedná se o autoimunitní onemocnění. Artritida je nemoc, při které vlastní imunitní systém omylem napadá zdravou tkáň, způsobuje zánět a tím poškozuje klouby. Artritida obvykle působí bolest nebo

ztuhlost, která trvá déle než 30 minut po ránu nebo po dlouhém odpočinku a nedostatku fyzické aktivity. Artritida se může projevit v každém věku. Často začíná ve středním věku a časem se artritida zhoršuje.

Artritida má tyto příznaky: bolest kloubů, otoky, citlivost a zarudlost kloubů, delší ranní ztuhlost a omezení pohyblivosti. Během artritidy někteří lidé mají rovněž teplotu, hubnou, jsou unavení nebo chudokrevní (anemičtí).

"Revmatoidní artritida se obvykle

projeví zánětem v kloubech na rukou."


Artritida obvykle způsobuje otoky a bolest malých kloubů, jako jsou klouby na rukou a kotnících. Postižení kloubů u artritidy bývá symetrické (např. kolena na obou končetinách)

OBECNÉ ŘEŠENÍ POTÍŽÍ  S KLOUBY

(artritida i artróza)


(Tato doporučení jsou v souladu se stanovisky Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) a České revmatologické společnosti)


1.  Redukujte nadváhu
2.  Konzumujte zdravější stravu
3.  Vhodné pohybové aktivity


Uvedené změny životního stylu mohou předejít nutnosti celoživotní léčby.


1. Nadváha

Redukujte svoji nadváhu. Víte, že nadváha o 15kg znamená 4× větší zatížení pro Vaše kolenní klouby a tudíž 4x větší riziko onemocněním typu artritida, artróza.


2. Volba zdravější stravy a změna stravovacích návyků

Omezte příjem tučných a sladkých potravin. Jezte dostatek ovoce a zeleniny. Zdravé jsou také ryby a drůbeží maso. Jmenované potraviny obsahují vitamíny, minerály a stopové prvky. Výživa by měla obsahovat především dostatek vitamínů C, E a D, kolagenních peptidů a aminokyselin stimulujících tvorbu kolagenu. Nutný je dostatečný příjem kvalitních bílkovin, lépe rostlinného původu (mají příznivější složení a poměr aminokyselin). Při osteoporóze je také nutný dostatečný příjem vápníku (Ca). Všechny jmenované zásady platí jak pro onemocnění typu artritida, tak i artróza.


3. Vhodné pohybové aktivity

Mezi doporučované pohybové aktivity patří plavání, protože voda nadlehčuje celé tělo a postižené končetiny se mohou pohybovat daleko lehčeji než na suchu. Také jízda na rotopedu a cílené rehabilitační cvičení má pro postižené kloub velký význam. Jde zkrátka o to, že namáháme svaly a klouby odlišným způsobem, než během času doma a v práci, takže lépe předcházíme onemocněním artritida a artróza.

Cvičební programy zahrnují tři typy cvičení: posilování, vytrvalost a cvičení pro zvýšení rozsahu pohybů. Tyto druhy cvičení také zlepšují Flexibilitu kloubů, což vede k prevenci proti onemocněním typu artritida a atróza. Výsledkem cvičení je také snížení tělesné váhy, které snižuje tlak na postižené klouby. Vhodným typem cvičení je aerobní cvičení. Lidé, kterým již byla diagnostikována artritida, by měli začít cvičit alespoň 15 minut 3 krát týdně a postupně se dostat až na 30 minut cvičení denně. Mezi aerobní cvičení patří chůze, plavání, tanec, lyžování, jízda na kole a golf.

Hydroterapie, neboli také aqua terapie je program cvičení v bazénu. Vzhledem k tomu, že voda nadnáší, snižuje tak zatížení postižených kloubů. Tak jako v přírodě existují fáze aktivity střídané fázemi klidu, tak i Vašim kloubům prospěje při předcházení onemocněním typu artritida (artróza) tento režim aktivita-odlehčení.