Toxoplazmóza

Popis

Jako zjevné onemocnění je toxoplazmóza u zvířat i u lidí vzácná. Styk s infekcí či infekce sama proběhnou většinou skrytě bez nápadných příznaků. Toxoplazmóza může postihnout mízní aparát (lymfatické uzliny), tkáně oka, centrálního nervstva či způsobit gynekologická onemocnění. Toxoplazmóza může být příčinou např. potratů, nedonošení plodů, jejich odumření nebo porodu defektních dětí stižených vrozenou toxoplazmózou.

V České republice nese tkáňové cysty tohoto prvoka přibližně každý třetí člověk, v Německu a ve Francii dokonce 70 % lidí a v mnoha afrických zemích až 90 %.

Příčiny

Jedná se o onemocnění způsobené mikroskopickým prvokem Toxoplasma gondii.
Způsob nákazy:

A) Od kočky
Rozmnožování parazita probíhá pouze ve střevní sliznici kočky a příbuzných kočkovitých šelem. S trusem kočky pak odchází množství spór - oocyst. Oocysty jsou velmi odolné v zevním prostředí. Oocysty se dostávají do těla zvířat (příp. i člověka) potravou, a vyvolají buď onemocnění nebo skrytou infekci v podobě klidových cyst v různých orgánech včetně svaloviny. Skryté infekce nejsou ušetřena ani zvířata hospodářská a jatečná. Ostatní zvířata, kromě kočky a člověka, jsou označována jako přechodný hostitel (mezihostitel), kočka a kočkovité šelmy jako tzv. definitivní hostitel parazita. Kočka se nakazí pravděpodobně nejčastěji masem divokých nebo hospodářských zvířat. Vývojový koloběh parazita se v jejím střevě pak dokončuje. U jiných zvířat nebyla možnost rozmnožování parazita prokázána. Ani kočka však není označována jako významný zdroj přímého nakažení člověka, poněvadž vylučování zárodků toxoplazmózy trusem trvá krátce - jen při jejím prvním nakažení (2-3 týdny) a kočka poté získává odolnost a při novém nakažení již zárodky nevylučuje. Proto se se zárodky v trusu setkáváme v praxi jen velmi zřídka a převážně u mladých koček, které jsou krmeny nepřemraženým syrovým masem nebo loví myši, ptáky apod.
Pro nákazu od koček tedy platí:
1) člověk, který už někdy s toxoplazmózou přišel do styku získává odolnost stejně jako kočka, a nemůže se tedy již podruhé nakazit,
2) pravděpodobnost nakažení člověka od kočky je velmi malá - kočka může vylučovat oocysty trusem v případě nakažení pouze 2-3 týdny, nakazit se může konzumací nepřemraženého syrového masa či lovením drobných hlodavců, ptáků, apod.
3) nakazit se můžeme pouze z trusu kočky. Při čištění kočičího WC je tedy vhodné používat rukavice, navíc trus začíná být nakažlivý až druhý den - pokud ho odstraňujeme denně tak nebezpečí nehrozí,
4) kočka chovaná v bytě krmená vhodnou stravou se nemůže nakazit,
5) je třeba pamatovat na schopnost dlouhého přežívání zárodků (přes 1 rok) v půdě záhonů a pískovišť, kam kočky kálejí a možnost nakažení znečištěnýma rukama při práci na zahrádce bez rukavic.

B) Konzumace syrové nebo nedostatečně tepelně opracované masa jatečných zvířat (zejména ovcí, prasat, králíků a domácí drůbeže). Proto u lidí stižených toxoplazmózou bývá nejčastěji zjištěn zvyk ochutnávat syrové maso při kuchyňském zpracování, obliba minutek, případně profesionální styk se syrovým masem. Maso běžně dobře tepelně zpracované je naprosto nezávadné, neboť již prohřátí na teplotu 66°C spolehlivě ničí vývojová stádia parazita v mase stejně jako na druhé straně několikadenní důkladné promražení v mrazicím boxu.

C)Přenos nákazy z matky na plod přes placentu, pokud se žena nakazí v průběhu těhotenství D) Vzácný přenos kapénkovou infekcí, spojivkovým vakem, oděrkami v kůži při manipulaci s infekčníém materiálem nebo při pokousání infikovaným zvířetem

Příznaky

1)Vrozená forma: Vývojové vady
Psychické a fyzické poškození,
Poškození zraku až slepota

2) Získaná forma:
Horečka
Rozmazané vidění
Zduření mízních uzlin
Bolesti svalstva
Únava
Zvětšení sleziny
Poruchy spánku
Emoční labilita

Diagnóza je laboratorní z krve, popř. z bioptické tkáně

Komplikace

Pouze u lidí s deficitním imunitním systémem (AIDS, nádory, po transplataci) - těžké záněty mozku, mozkových plen a míchy

Klasická léčba

Klasická léčba: Pokud onemocnění probíhá bez příznaků či pouze s mírnými příznaky je léčba pouze symptomatická.
Akutní formy jsou léčeny antibiotiky

Prevence: Nepožívání syrového nebo polosyrového masa Osobní hygiena při manipulování se syrovým masem a při styku s kočkami.