ČESNEK ZABÍJÍ MOZKOVÉ RAKOVINOVÉ BUŇKY

ČESNEK ZABÍJÍ MOZKOVÉ RAKOVINOVÉ BUŇKY ?

Nejčastější a nejagresivnější forma mozkového nádoru se nazývá "glioblastom". Tento nádor zasahuje tzv. "gliové buňky" přičemž představuje 52% všech tkáňových nádorů mozku a 20% všech intrakraniálních nádorů. Klasická "léčba" obvykle zahrnuje chemoterapii a ozařování přičemž ovšem dochází k likvidaci i zdravých mozkových buněk bez rozdílu s průměrným přežitím kolem 15-ti měsíců. Z hlediska obecného lze konstatovat, že více jak 90% pacientů u kterých byla aplikována chemoterapie umírá během následujících 10-ti až 15-ti let po léčbě. Můžeme konstatovat, že nyní byly v česneku prokazatelně identifikovány organické sloučeniny síry, jež jsou vysoce účinné proti glioblastomu přičemž se pracuje na tom, aby v dohledné době byla pacientům nabídnuta účinná a neinvazivní forma léčby výše uvedeného druhu rakoviny bez smrtelných vedlejších účinků oproti klasické chemoterapii.


Je všeobecně známo, že rakovinové buňky disponují extrémním metabolismem a proto vyžadují mnoho energie pro svůj rychlý růst. Před určitou dobou vyšel v odborném časopise "Journal Cancer" materiál, který z vědeckého hlediska potvrzuje fakt, že jisté specifické chemické sloučeniny, které jsou přítomné v česneku jsou schopné evokovat vznik reaktivních forem kyslíku a to speciálně uvnitř mozkových rakovinových buněk. Následně dochází k usmrcení závadných buněk a zablokování všech cest možného šíření mozkového nádoru.

V lidovém léčitelství se od nepaměti traduje, že česnek patří ze zdravotního hlediska mezi nejúčinnější potraviny. To je také jeden z důvodů proč lidé, kteří jedí středomořskou stravu žijí velmi vitální a dlouhý život. Již před několika lety bylo skupinou vědců v prostředí "Washingtonské Státní Univerzity" potvrzeno, že česnek je 100x účinnější, než všeobecně známá antibiotika. Tato informace však byla velmi dlouho držena v tajnosti v důsledku obav farmaceutických firem.

Nejčastější a nejagresivnější forma mozkového nádoru se nazývá "glioblastom". Tento nádor zasahuje tzv. "gliové buňky" přičemž představuje 52% všech tkáňových nádorů mozku a 20% všech intrakraniálních nádorů. Klasická "léčba" obvykle zahrnuje chemoterapii a ozařování přičemž ovšem dochází k likvidaci i zdravých mozkových buněk bez rozdílu s průměrným přežitím kolem 15-ti měsíců. Z hlediska obecného lze konstatovat, že více jak 90% pacientů u kterých byla aplikována chemoterapie umírá během následujících 10-ti15-ti let po léčbě.

Můžeme konstatovat, že nyní byly v česneku prokazatelně identifikovány organické sloučeniny síry, jež jsou vysoce účinné proti glioblastomu přičemž se pracuje na tom, aby v dohledné době byla pacientům nabídnuta účinná a neinvazivní forma léčby výše uvedeného druhu rakoviny bez smrtelných vedlejších účinků oproti klasické chemoterapii.

Současný výzkum je veden pod dohledem docenta neurologických věd Ph.D. Raye Swapana,  profesora neurologických věd  Ph.D. Naren Banik a docenta neurologických věd Das Arabinda. Primárním předmětem zájmu pak jsou tři čisté sloučeniny síry, které jsou vedeny pod zkratkami:

- D.A.S.
- D.A.D.S.
- D.A.T.S.

Jedná se o tzv. "sulfon hydroxylové ionty", které se, jak již bylo řečeno, v hojném množství nachází právě v česneku přičemž mají schopnost velmi efektivně pronikat tzv. "hematoencefalickou bariérou". Účinek likvidace rakovinových mozkových buněk byla prokázána u všech tří výše uvedených sloučenin, ale sloučenina D.A.T.S. se ukázala být nejúčinnější.

Další studie na toto téma byla publikována v odborném časopise "American Cancer Society" . Všechny dosavadní shromážděné závěry shodně naznačují velký příslib vzniku léčiva na přírodní bázi, které by dokázalo neutralizovat růst maligních mozkových nádorových buněk. V tomto ohledu jsou výše uvedení vědci velmi optimističtí.

Ukazuje se, že "allylové" atomy síry mohou aktivovat změny tím, že ovlivňují genomovou expresi histonu ovlivňující homeostázu. V česneku nacházející se sloučeniny síry jsou malé molekuly, které vyžadují poměrně v případě syntetické cesty poměrně složitou formu distribuce, než aplikace přirozenou přírodní cestou.

Výše uvedení vědci také experimentálně prokázaly, že nejúčinnější reakce užitečných chemických sloučenin česneku se vytváří tehdy, když se česnek, oloupe, nechají na menší kousky a ty se nechají asi 15 minut odležet a teprve poté orálně aplikují. Přesně tato doba je potřebná k tomu, aby se aktivovaly potřebné enzymy produkující účinné protirakovinné látky. 

 

UDĚLEJTE SI NÁZOR SAMI :-D