Orgánová sestava

Orgánová sestava

Sestava, která přispívá k harmonizaci a protažení energetických drah v těle (meridiánů), důmyslnými cviky zajistí správnou funkci všech orgánů v těle a tím přirozenou tělesnou a duševní rovnováhu. Znalosti těchto energetických drah vycházejí ze staletími prověřených teorií tradiční čínské medicíny. V praxi je využíváno celkem 12 párových energetických drah, které jsou propojeny s 12 důležitými orgány. Při jednotlivých cvicích dochází k odblokování těchto drah a tím i k harmonizaci činností jednotlivých orgánů. Podle starých čínských mudrců proběhne životní energie jedou za 24 hodin všemi meridiány. Každý orgán má přitom maximální aktivitu a energii v jiné denní době. Proto je dobré cvičení přizpůsobit rytmu každého orgánu zvlášť. Cvičení je možno přizpůsobit všem věkovým skupinám, takže s harmonizací není nikdy pozdě začít.

(foto slunečný život)

Prvním časovým úsekem je přechod noci a dne. Do tohoto období spadají dva orgány – plíce a tlusté střevo.

Plíce mají největší sílu mezi 3 a 5 hodinou ranní, kdy se hlásí vědomí, v těle přibývá vláhy a hluku a celkově se připravujeme na probuzení. Dráha plic začíná v přední horní části hrudníku, vede přes horní část ramenní kloubu a nadloktí, přes loketní jamku a část předloktí přilehlé k palci, přes kloub palce až k nehtu. Končí na spodní straně nehtu protilehlé k ukazováčku.

Cvik – stojíme rozkročeni, ve vzpřímeném postoji. Zapažíme obě ruce, spojíme je palci, propneme v loktech a vytáhneme z ramen. Nepřekonáváme bolest, cvičení by mělo být příjemné. Zůstáváme v protažení a uvolníme se v něm. Dovolíme pažím, aby se protáhly ještě dál, opět v pozici chvíli zůstaneme a pak se uvolníme. Cvik opakujeme třikrát. Při každém nadechnutí postupujeme stále výš. Ale pouze tak, jak je nám to příjemné. Po třetím opakování se vracíme do původní pozice a ruce uvolňujeme.

Tlusté střevo vyvíjí svou největší aktivitu mezi 5 a 7 hodinou ranní. Organismus je plný síly, zvyšuje se tělesná teplota a obvykle dochází k prvnímu vyprázdnění. Meridián prochází z rohu nehtového lůžka ukazováčku (blíže k palci), pokračuje přes palcovou hranu zápěstí, hřbetem předloktí přes vnější část lokte, hřbetem nadloktí až k rameni. Odtamtud se rozbíhá po stranách krku ke koutkům úst. Dále pokračuje nad horním rtem. Oba koncové body se nacházejí ve vráskách blízko nosních dírek.

Cvik – opět stojíme rozkročeni, jen zapažené ruce spojíme tentokrát pomocí ukazováčků.  Propneme se v loktech a vytáhneme se z ramen. Rovně se předkloníme, zakloníme hlavu a zapažíme tak, jak nám to bude vyhovovat. S každým nádechem zapažujeme víc a víc. A s každým výdechem uvolňujeme. Po třetím výdechu se vracíme do původní pozice.

Pomalu se dostáváme do denního období. Tady na nás čeká nejprve žaludek a slezina.

 Žaludek je na vrcholu své síly mezi 7 a 9 hodinou. Připravujeme se na svůj denní program, nabýváme intenzivnějšího vědomí a jsme připraveni vydatněji posnídat. Dráha žaludku má svůj začáteční bod v oblasti spodního okraje oční jamky. Poté směřuje kolmo k ústům, podél koutku úst až k dolní čelisti. Jedna větev vede energii zpět nahoru podél přední strany ušních boltců k vlasům. Hlavní dráha směřuje k horní jamce klíční kosti, podél klíční kosti, ve středové rovině trupu přes bradavky. Dále podél centrální části hladkého svalstva břicha do oblasti třísel. Poté opustí trup a přes přední část stehen, hlezenní kloub a nárt pokračuje do ukazováčku na noze. Končí na vnějším okraji nehtového lůžka, které je blíže k prostředníčku.

Cvik – Sedneme si na paty. Pokud pociťujeme nepříjemný tah, můžeme je podložit ručníkem. Podsadíme pánev, srovnáme páteř a propojíme ruce pomocí prstů. Vzpažíme a s každým nádechem se protáhneme se stále více protahujeme a uvolňujeme. Po třetím výdechu se vracíme zpět do původní pozice. Cvik opakujeme třikrát.

Slezina se aktivuje mezi 9 a 11 hodinou. Je to nejvhodnější dobra pro veškerou duševní činnost náročnou na vnímání a koncentraci. Její meridián začíná u vnějšího okraje nehtového lůžka palce u nohy. Odtamtud směřuje po hranici mezi chodidlem a nártem k vnitřní straně kotníku, přes vnitřní stranu lýtka a stehna vzhůru. Podél hranice mezi vnitřní a vnější hranicí stehna míří do třísel. Odtud vede po boční straně hrudníku, pokračuje vnější stranou prsu až do prvního mezižeberního prostoru. Tady se stáčí a končí mezi šestým a sedmým žebrem boční linie trupu.

Cvik – Opět sedíme na patách, přes upažení vzpažíme a propletené ruce obrátíme dlaněmi vzhůru. Mírně se zakloníme, s každým nádechem se protáhneme a s každým výdechem uvolníme. Po třetím výdechu se opět vracíme do původní pozice. Opakujeme třikrát. Senioři mohou zůstat ve vzpřímeném kleku.

Významnými denními orgány jsou srdce a tenké střevo.

Srdce se chápe vlády mezi 11 a 13 hodinou, kdy je ideální doba pro tvůrčí činnost a navazování mezilidských vztahů. Jeho dráha má svůj počátek v podpažní jamce. Pokračuje po vnitřní straně ruky a vnitřní stranou předloktí. Prochází dlaní, přes dlaň až k malíčku, kde končí na hraně nehtového lůžka blíž k palci.

Cvik – Usedneme s přednoženýma nohama, pokrčíme kolena a vytočíme je do stran. Chodidla opřeme o sebe. Ruce propleteme prsty, rovné malíčky opřeme o sebe a chytneme se za špičky. Páteř vyrovnáme, spustíme ramena a hlavu vytáhneme dopředu. Uvolníme se a třikrát se zhluboka nadechneme a vydechneme. Pokaždé se přitom protahujeme. Na konci pomalu uvolníme paže a přejdeme do dalšího cviku.

Tenké střevo ve 13 hodin střídá srdce a vládne až do 15. hodiny. V této době má člověk sklon k chybám a objevuje se únava. Je nutná regenerace a odpočinek. Meridián tenkého střeva běží od vnější hrany nehtového lůžka malíčku. Po malíkové hraně pokračuje přímo nahoru po spodní hraně loketní kosti a objevuje se na vnitřní hraně lokte a zadní straně paže. Dále prochází paží na lopatku v podobě klikaté čáry. Dostává se k rameni a prochází do nadklíčkové jamky. Pokračuje na sanici, dosahuje k vnějšímu koutku oka, odbočuje dozadu k uchu, kde před uchem končí.

Cvik- Sedneme si stejně, jako v předchozím případě. Spojená kolena oddělíme od těla. Uchopíme je propletenými prsty a čelem se přiblížíme co nejvíce k nohám. Lokty opřeme o podlahu, vytáhneme se z kyčlí a uvolníme se. S každým výdechem předklon ještě prohloubíme.

Odpoledne se kloní k lehkému podvečeru a síly nabývají močový měchýř a ledviny.

Močový měchýř ovládá období mezi 15 a 17 hodinou. Aktivita organismu stoupá a zintenzivňují se společenské kontakty. Energetický potok močového měchýře pramení ve vnitřním očním koutku, stoupá kolmo nahoru přes čelo na hranici vlasů. Odtamtud pokračuje po stranách střední linie temene hlavy dozadu do zátylku. Tady se dělí na dvě hlavní ramena, která běží po zádech dolů téměř souběžně s osou páteře. Vnitřní rameno směruje k oblasti křížové kosti a přes vnitřní stranu hýždí na zadní stranu stehna. Vnější rameno pak téměř rovnoběžně směřuje až do středu hýždí a pak přes zadní stranu stehna jeho prostředkem do podkolenní jamky. Tam se obě ramena potkávají. Přes lýtko a vnější stranu chodidla společně pokračují k vnější hraně nehtového lůžka malíčku.

Cvik – Přednožíme nohy, paty tlačíme dozadu, vzpažíme, špičky přitáhneme k sobě a volně se předkloníme. Ruce položíme na stehna, lýtka nebo se chytneme za kotníky či špičky – dle vlastních fyzických možností. Kolena propneme a protlačíme do podložky. Není důležité udělat hluboký předklon, ale dosáhnout protažení zadní strany nohou, bederních a zádových svalů.  V téhle poloze vydržíme bez napětí. Při nádechu se vytahujeme z beder a přitahujeme trup k stehnům. Bez námahy s každým výdechem prohlubujeme předklon. Plynule posunujeme uchopení dál. V nové poloze vydržíme déle. Uvolníme šíji, obličejové svaly, ústa, čelisti a oči. Do sedu se vracíme pomalu obratel po obratli, hlavu až nakonec.

Součástí vylučovacího ústrojí jsou i ledviny. Vládnou době od 17 do 19 hodin, kdy je na vrcholu naše odpolední aktivita. Dráha ledvin začíná ve středu třetiny chodidla bráno od předu. Odsud se táhne po vnitřní straně chodidla k bodu mezi Achillovou šlachou a vnitřním kotníkem. Následuje klička kolem kotníku a obrat po vnitřní straně lýtka k vnitřnímu okraji podkolení. Po vnitřní straně stehna stoupá přes třísla do oblasti trupu.  Po něm míří nejprve těsně podél střední linie těla až ke sternu, pak se odkloní na stranu a pokračuje ve stoupání až pod klíční kost.

Cvik – Pozice je stejná jako u předešlého cviku. Vzpažit, vytáhnout se z kyčlí a pustit se do předklonu. Chytíme se za špičky. A pokud je to nutné, lehce pokrčíme nohy. Pokud nedosáhneme na špičky, uchopíme nohy tam, kde je nám to příjemné. Srovnáme záda, hlava je prodloužením trupu. Při uvolnění povolíme ramena, šíji a obličej. S každým výdechem se vytahujeme za temenem a rovnáme trup.

Dalšími orgány hranice mezi dnem a nocí jsou obal srdce (osrdečník) a trojitý ohřívač.

Obal srdce – v čase od 19 do 21 hodin nás naplňuje pocit potřeby návratu domů a k sobě samému. Vyhledáváme odpočinek a intimitu. Osrdečníkový meridián začíná ve čtvrtém mezižeberním prostoru, vedle pomyslné spojnice prsních bradavek. Dále stoupá vzhůru do podpažní jamky a přední stranou ramene začíná klesat po vnitřní straně paže k zápěstí. Prochází dlaní a končí uprostřed na špičce prostředníčku.

Cvik – usedneme do tureckého sedu, zkřížíme ruce a položíme je na opačná kolena. Pánev je podsazená a snažíme se vytáhnout se z beder. Srovnáme páteř, ramena uvolníme do šířky a hlavu vytáhneme za temenem. V tomto cviku pokračujeme s každým výdechem. Po třetím výdechu uvolníme ruce a tělo. Následuje plynulý přechod do další pozice.

Trojitý ohřívač – jeho největší síla se projevuje mezi 21 a 23 hodinou. Tělo se pomalu ukládá ke spánku, uvolňuje se a tělesná teplota klesá. Dráha Trojitého ohřívače vede z vnějšího okraje nehtového lůžka prsteníčku, blíže k malíčku. Prochází hřbetem ruky, hřbetem předloktí, přes loketní kloub a vnější stranu paže. Dále psměřuje podél ramenního tricepsu a přes šíjí až zezadu k uchu, kolem ušního boltce a spánkovou kostí dospěje až k bodu na vnější obočí.

Cvik – Sedíme podobně, jako v předchozím cviku. Ruce zkřížíme kolenou. Předkloníme se a hlavu položíme na podlahu. Pokud to nejde, spustíme ji tam, kam je to příjemné. Vytáhneme se z beder a přiblížíme se co nejblíže nohám. Tento předklon se snažíme prohlubovat s každým výdechem. Pomalu, obratel po obratli se vracíme do přímého sedu. U lidí, kterým dělá turecký sed potíže, podložíme hýždě polštářem.

Typicky nočními orgány jsou žlučník a játra.

Žlučník – v období mezi 23 a 1 hodinou potřebuje tělo absolutní klid svalstva a vědomí. Období kulminuje kolem 24 hodiny. Žlučníkový meridián se rodí ve vnějším koutku oka a sestupuje směrem ke spodnímu ušnímu lalůčku. Odtud stoupá zase vzhůru ke spánku, pak klesá k hornímu laloku ušního boltce a velkým obloukem míjí ucho. Pak se v několika obloucích půlkruhového tvaru zvedá po boční straně lebky k temeni hlavy. Pak konečně klesá šíjí a ramenním svalstvem k horní jamce klíční kosti. Vede kolem ramenního kloubu a od podpažní jamky, kudy se spouští dolů. Opisuje klikatou trajektorii a klesá po straně hrudníku ke kyčlím. Přes kyčle prochází dozadu ke křížové kosti a pak znovu klikatou trasou přes vnější stranu kyčlí k hýždím. Dále vede středem vnější strany stehna, kolena a lýtka přes vnější kotník k zevní straně nártu chodidla. Poslední část vede přes nárt chodidla k venkovnímu okraji nehtového lůžka prsteníčku (u malíčku).  

Cvik – Sedneme si a roznožíme. Ukloníme se k jedné noze a stejnou rukou se snažíme sáhnout na prsteníček. Pokud to nejde, tak se uchopíme tam, kam dosáhneme. Opět se vytáhneme se z beder, druhou ruku vzpažíme. Ohneme ji přes hlavu ve stejném směru. Uvolníme se. Hlavně šíjí, ramena a obličej.  Úklon prohlubujeme s každým výdechem. Celé opakujeme třikrát. Pak cvik provedeme i k druhé noze.

Játra – Jejich vláda spadá mezi 1 a 3 hodinu. Náš spánek je nejhlubší, vznikají sny a játra tvoří zásobu krve na další den. Dráha jater vybíhá od okraje nehtového lůžka palce na noze směrem k ukazováčku. Probíhá nártem směrem k vnitřnímu kotníku a vnitřní stranou lýtka stoupá vzhůru do slabin. Pak směřuje kolem stydké kosti k žebernímu oblouku. Končí v šestém mezižeberním prostoru kolmo pod prsní bradavkou.

Cvik - Sedíme roznožmo, vzpažíme, propleteme prsty obou rukou. Dlaně vytočíme a vytáhneme se z kyčlí. Spustíme se do předklonu a uvolníme hlavu i ramena. Chytneme se tam, kam bez problémů dosáhneme. Ideálně za špičku nebo palec nohy. Podkolení tlačíme k podložky. S každým výdechem jdeme do stále hlubšího úklonu. Opakujeme třikrát. Pak se vracíme pomalu zpět do sedu a totéž opakujeme k druhé noze.

Díky této sestavě jednoduchých cviků si každý v klidu domova může zharmonizovat své tělo, aniž by musel někam složitě cestovat a bádat ve starých encyklopediích.