Candida albicans a Trichomonas vaginalis

Trápí Vás Candida?   Jste Kandidati ?

Z internetu : "Candida albicans je parazitická bakterie, která způsobuje kvasinkovou infekci – kandidózu. Pokud je v rovnováze s jinými bakteriemi, nezpůsobuje obtíže, ty nastávají, pokud se přemnoží". Jiné zdroje uvádí, že se jedná o plíseň.

Často se objevuje, pokud se opakovaně užívají antibiotika...

Kvasinkovité mikroorganismy, mezi které Candida albicans patří, jsou jednobuněčné houby. Vyskytují se na celém světě - ve vzduchu, v půdě, ve vodě, na mrtvých listech, ovoci, ve zbytcích jídla, zkrátka všude.
Candida albicans žije v ústech, v krku, ve střevech a v močopohlavním traktu většiny lidí a je obvykle považována za normální součást střevní mikroflóry. Za potravu jí slouží převážně cukry, které zkvašuje na etanol a kysličník uhličitý.

Když se však při delším trvání problému zásoby vitamínů a minerálů v tělě vyčerpají, začnou se aldehydy hromadit v tkáních, což může vést k nejrůznějším patologickým stavům.

Candida albicans a Trichomonas vaginalis jsou nejčastější vyvolavatelé poševních zánětů (vaginální mykóza/poševní mykóza)

Bičenka poševní (Trichomonas vaginalis)
Infekce tímto prvkom se projevuje hojným řídkým, často zpěněným výtokem. Sexuální styk je nepříjemný až bolestivý. Nápadné svědění zevního genitálu a klidová bolest při močení. Vzhledem k tomu, že přenos se uskutečňuje pohlavním stykem, je nutné vyšetřit všechny sexuální partnery a zahájit u nich léčbu.

Candida trápí nejen ženy, ale také i u muže.

 

Nízké pH v pochvě znamená ochranu před mykózou

Už jste se také pozastavili nad tím, proč se tolik hovoří o hodnotách pH v lidském těle a pH pokožky? Co to je vlastně pH, a proč se na sprchových gelech, mýdlech a intimních potřebách tolik zdůrazňuje nízké, případně vyvážené pH? A jak souvisí hodnota pH a náchylnost k vaginální mykóze a jiným infekcím pochvy?

pH je hodnota, veličina, kterou se měří kyselost nebo naopak zásaditost chemických sloučenin. S kyselými sloučeninami se v běžném životě setkáváme v podobě kyselin - mezi obecně známé patří kyselina mléčná, kyselina citrónová, kyselina mravenčí, kyselina octová a další. Kyseliny mají hodnotu pH nižší než 7, zásady naopak vyšší než 7.

Zásadité jsou například hydroxidy, hydrogenuhličitany a td. a běžně se s nimi setkáváme např. v podobě jedlé sody, minerálních látek, louhu k čištění a jiných látek. Neutrální, tedy ani kyselá ani zásaditá, je čistá destilovaná voda, která má pH přesně 7. pH se orientačně měří nejčastěji lakmusovými papírky, které se zbarvují různě podle stupně kyselosti roztoku.

Je nutné aby v pochvě  vládla zdravá mikrobiální rovnováha, je třeba, aby pH naměřené na sliznici v pochvě bylo nízké, tedy přibližně mezi 3,5 a 4,5. Takto silně kyselé prostředí zabraňuje přemnožení škodlivých mikroorganismů, včetně nejběžnějšího původce vaginální mykózy - kvasinek Candida albicans. Kyselé prostředí v pochvě vzniká především díky činnosti bakterií Lactobacillů. Kolonie Lactobacillů osidlují sliznici v pochvě a dokážou rozkládat cukry, které se v buňkách poševní sliznice vyskytují v podobě glykogenu, na kyselinu mléčnou. Tento proces se nazývá mléčné kvašení.

Lactobacily tedy bojují proti zánětům pochvy a poševní mykóze trojím způsobem: zaprvé, mají-li dobré podmínky pro svůj růst, rychle se množí a na sliznici zabírají prostor, který pak již nemohou osídlit škodlivé kvasinky a jiné mikroorganismy.  Zadruhé, přebytečný cukr ve formě glykogenu v buňkách poševního epitelu Lactobacily rozkládají na kyselinu mléčnou, čímž ubírají potravu  kvasinkám, které ke svému růstu a množení glykogen potřebují. A zatřetí, tím, že produkují kyselinu mléčnou a snižují pH v pochvě, znepříjemňují životní prostředí v pochvě kvasinkám  a jiným mikroorganismům, které způsobují mykózy a záněty.

Nízké pH v pochvě je tedy jednoznačně žádoucí pro naše zdraví. Avšak existuje mnoho faktorů, které mohou pH v pochvě zvyšovat, takže prostředí v pochvě pak není dost kyselé nebo je dokonce zásadité. Tím pak roste riziko vaginální mykózy a jiných infekcí. Mezi tyto faktory patří například hormonální nerovnováha nebo hormonální léčba, hormonální změny v průběhu menstruačního cyklu, užívání antibiotik, cukrovka, ale i koupání v chlorované vodě, některé nevhodné přípravky pro vaginální výplachy, mytí intimních partií klasickým mýdlem, nechráněný pohlavní styk (sperma je zásadité), nevhodný jídelníček, a další. Zdravému organismu samozřejmě krátkodobá změna pH v pochvě neuškodí a při správné životosprávě je schopen se vrátit k normálu, ale při dlouhodobém působení výše uvedených faktorů pravděpodobně dojde k rozvoji poševní mykózy.

Chlamydiové nákazy patří mezi bakteriální onemocnění přenosná sexuálním stykem (STD). Chlamydia trachomatis sérotypu D-K jsou původci zánětů urogenitálního traktu mužů i žen, postihují též oční spojivku, tzv. konjunktivitidu. V důsledku přibývajících nových poznatků, lepší diagnostiky i značného rozšíření v populaci jejich význam v problematice STD stále vzrůstá. Chlamydie jsou v populaci rozšířenější více než syfilis a kapavka.

U mužů vyvolává bakterie Chlamydia trachomatis nejrůznější zánětlivá onemocnění pohlavních a močových orgánů. Nejčastěji bývá postižena močová trubice, nadvarle, konečník, spojivka oka. Pokud se projeví jak v oku, tak v močové trubici a postihne i klouby, nazýváme toto postižení jako Reiterův syndrom. Až 50 % mužů nemá žádné nebo má pouze velmi diskrétní projevy nákazy chlamydií a infekce probíhá velmi často oligo a asymptomaticky. U žen je asymptomatických přenašeček až 80 %.

 

Co můžeme udělat pro udržení nízkého pH v pochvě?

Pokud nemáme žádné závažné metabolické či hormonální problémy, mělo by stačit dodržovat rozumný zdravý jídelníček, doplňovat probiotika , velice prospěšné je Aloe vera gel místně i zevně, mýt se neutrálním mýdlem  s nízkým pH.

Zdravíčko doporučuje

Tinktura Ořešák černý Extra silná  +  Hřebíčkovec vonný

Clarkia - tinktura tří bylin 

 

Šokující pravda o rakovině

 
Je smutnou skutečností, že již v roce 1969 během svého veřejného vystoupení na mýtinku s lékaři v Pittsburghu hovořil dr. Richard Day, ředitel organizace “Plánovaného rodičovství”, která se zabývá mimo jiné i problematikou eugeniky a která je řízena klanem Rockefellerů, o nadcházející transformaci globální společnosti. Tento člověk požádal lékaře, aby si zapnuli své diktafony a dělali si poznámky, zatímco četl dlouhý seznam plánovaných akcí, které by měly trvale změnit naši globální společnost. Speciální důraz pak byl kladen na projekty sociálního inženýrství.

 

Ovšem ne každý z přítomných lékařů si nechal tyto otřesné informace pouze pro sebe, a tak dnes po mnoho desítkách let máme možnost slyšet tato neuvěřitelná fakta.

 

Nyní o 40 let později můžeme na vlastní oči vidět, jak přesné byly předpovědi dr. Richarda Daye. A proč zmiňuji tuto skutečnost?

 

Protože na konferenci v roce 1969 dr. Richard Day sdělil mimo jiné i toto: “V současné době jsme schopni vyléčit jakýkoliv typ rakoviny. Veškeré další informace k této věci naleznete v Rockefellerově nadaci.”

 

Zároveň ale uvedl, že vzhledem k populační explozi není nejmenší zájem léčit jedince postižené tímto smrtelným onemocněním.

 

Day přímo uvedl, že pokud lidé pomalu umírají na rakovinu nebo nějakou jinou stejně nebezpečnou nemoc, může to zpomalit tempo populačního růstu.

 

Zdá se, že tito lidé vůbec nemají Duši.

 

 

Farmaceutické firmy se prý vůbec nemají pokoušet léčit tato onemocnění. Vlastně proč léčit skutečně a pravdivě takové onemocnění, když mohou z důvěřivých lidí vytáhnout neuvěřitelné množství peněz v boji proti symptomům této nemoci.

 

V tomto případě není nutné sdělovat důvěřivým lidem, že jedy obsažené v chemoterapii mohou zabíjet jak rakovinné, tak i zdravé buňky, což má v mnoha případech za následek urychlení smrti.

 

Myslím, že uvažujete velmi správně – tady nejde snad ani o peníze, ale elita chce prostě snížit populaci, a proto je nezbytné, aby lidé trpěli a umírali předčasně.

 

A pokud se lékaři náhle otevírá nějaký efektivní způsob léčby rakoviny, pak se prakticky okamžitě stává obětí nevybíravého útoku různorodých zdravotnických institucí a dalších oficiálních struktur "systému moci". Například Ital dr. Tullio Simoncini.

 

Tak dlouho se stavěl proti globálním mocenským strukturám, až ho začaly pronásledovat ze všech stran, až nakonec skončil na dobu tří let ve vězení. A to z toho důvodu, že začal úspěšně léčit lidi v poslední fázi rakoviny. Jeho proviněním byla skutečnost, že si uvědomil, že za zhoubnými nádory stojí rozvoj houbovité plísně zvané “candida” (kvasinkový typ houby, která má parazitní povahu, žije i v těle zdravých osob, ale kvalitní imunitní systém udržuje tohoto parazita v šachu, ovšem pokud je organismus dlouhodobě oslaben, začne se houba šířit po celém těle a může způsobovat zhoubné nádory).

 

K této věci se vyjadřuje i můj přítel dr. Mike Lambert z “Shen Clinic”:

“Různorodé plísně a houby, především však typu candida, žijí v těle hostitele. Tento organismus, stejně jako jiní paraziti, pro své přežití potřebuje hostitele. Odpadní produkty kvasinek oslabují imunitní systém a vedou k tomu, že se člověk cítí špatně, a to jak psychicky, tak i fyzicky.”

 

Tullio Simoncini říká, že rakovinu způsobuje rozvoj houby "candida" s tím, že tradiční vysvětlení tohoto onemocnění je zcela mylné.

 

On sám jako odborník v oboru onkologie a metabolických poruch šel proti intelektuální konformitě tradiční medicíny a proti tradičním metodám “léčení”. Prostě se rozhodl říci svým pacientům pravdu, a nikoliv jen opakovat zažité fráze naučené během studií medicíny. V podstatě od chvíle, kdy se začal věnovat lékařské praxi, si dnes a denně uvědomoval, jak lidé postižení tímto onemocněním trpí. “V dětském onkologickém oddělení, kde jsem pracoval, postupně všechny děti zemřely. Svým způsobem jsem tušil, že jim k tomu dopomohlo velkým dílem i ozařování a chemoterapie”. Touha pomáhat pacientům ho vedla k hledání nových způsobů, jak tuto nemoc léčit.

 

Proto se Simoncini rozhodl vzdát všeho, co doposud věděl o rakovině, a začal svůj nezávislý výzkum. Postupně zjistil, že všechny nádory se projevují stejně bez ohledu na to, v jakém orgánu nebo tkáni se nádor tvoří. Všechny zhoubné novotvary měly bílou barvu. Simoncini začal přemýšlet, co by to mohlo znamenat. A pak přišel na houbu candida.


Dále si položil otázku:

“To, co tradiční medicína považuje za nekontrolovatelné dělení buněk, může být nějakým procesem, kterým se organismus vlastně chrání proti rozvoji kandidózy?

 

Pokud vyjdeme z výše uvedených předpokladů, dostaneme se k těmto bodům:

  1. Houba Candida, která je za normálních okolností kontrolovaná silným imunitním systémem, se počíná množit a v oslabeném těle vytvářet mohutné kolonie.
  2. V tom okamžiku se imunitní systém snaží všemi prostředky zabránit dalšímu šíření tohoto parazita, ale sám nemá dostatek sil.
  3. Imunitní systém spustí proces extrémně rychlého množení buněk a tím se snaží vybudovat ochrannou bariéru proti vetřelci.

 

Tradiční medicína tento stav nazývá rakovinou. Všeobecně se také má za to, že proces šíření metastáz v těle je způsoben roznesením maligních buněk do orgánů a tkání.

 

Ovšem Simoncini uvádí, že metastázy jsou způsobeny houbou Candida. Houba může zničit buňky normálně fungujícího imunitního systému. Imunitní systém je klíčem buněčné regenerace. Bohužel každým rokem se počet pacientů s rakovinou zvyšuje. Ve skutečnosti jde o velmi dobře naplánovanou válku proti imunitnímu systému.

 

Imunitní systém se oslabuje nevhodným stravováním, různorodými přidanými potravinářskými látkami, pesticidy a herbicidy, očkováním, elektromagnetickou a mikrovlnou technologií, léky nebo stresem moderního života. Nelze zapomínat také na to, že děti do dvou let věku svého života mnohdy přijmou až 25 různých druhů očkování, ale v této době se právě buduje jejich imunitní systém. Plán globálního vládnoucího systému je prostý snížit lidskou populaci prostřednictvím oslabeného imunitního systému člověka.

 

Pokud někde nestačí rozvrácený imunitní systém, tak dílo dokoná chemoterapie nebo radioterapie. Nejúčinnější metody jak zničit buňky v těle. Většina moderních "léků" na rakovinu je postavena na postulátu, že se u pacienta podaří rakovinové buňky zabít dříve než ty zdravé. Ve skutečnosti se má ovšem situace podstatně jinak. Toxické látky během chemoterapie zabíjejí buňky imunitního systému, ale plíseň candida se šíří dále. Fragmenty imunitního systému nejsou schopny ovládat buňky candidy. Houba se šíří do dalších a dalších orgánů a tkání. Rakovina se šíří tělem. Ti, kteří se zdají být po operaci nebo chemoterapii zachráněni, jsou ve skutečnosti časovanou bombou. Imunitní systém je zničen. Takže recidiva je jen otázkou času.

 

Chemoterapie může být úspěšná v případě ryze infekčních chorob nebo sexuálně přenosných onemocnění. Aby člověk mohl být vyléčen z rakoviny, musí být u něho extrémně posílen imunitní systém, a nikoliv ještě oslabován. Když Simoncini zjistil, že rakovina je v podstatě plísňové onemocnění, začal hledat účinné fungicidní léky.

 

Jenomže se zároveň ukázalo, že antifungální léky nefungují, jak by měly. Candida rychle mutuje a umí se účinným způsobem přizpůsobit danému léčivu. Lékař nakonec zjistil, že se plíseň nedokáže adaptovat na přítomnost hydrogenuhličitanu sodného, který je hlavní složkou jedlé sody. Z nějakého důvodu se houba nedokáže přizpůsobit prostředí, které aktivuje jmenovaná látka.

 

Simoncini tak začal svým pacientům vpravovat do těla roztok hydrogenuhličitanu sodného, který byl vstřikován přímo do nádoru prostřednictvím nástroje, který se podobal endoskopu. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 1983 dr. Simoncini léčil italskou ženu, která se jmenovala Gennaro Sangemano, které lékaři předpověděli smrt během několika měsíců. Trpěla rakovinou plic. V rukách Simonciniho se však v pozoruhodně krátké době uzdravila. Množství následných testů nepotvrdilo přítomnost rakoviny.

Lékař posílen úspěchem začal praktikovat tuto metodu i s ostatními pacienty a opět s velkým úspěchem. Nakonec se rozhodl, že přednese své závěry italskému ministerstvu zdravotnictví v naději, že budou zahájeny oficiální klinické studie. Jaké však bylo Simonciniho překvapení, když italské ministerstvo zdravotnictví nejenže neschválilo požadované klinické testování, ale zároveň ho zažalovalo a připravilo o jeho lékařskou licenci ve smyslu toho, že léčil pacienty neschváleným postupem.

 

A jsme u podstaty věci. Takže my, lidé, se prostě můžeme nechat léčit pouze metodami, které schvaluje globální mocenský systém. V opačném případě se každý lékař, ale v podstatě kdokoliv vystavuje nebezpečí perzekuce ze strany novodobé mocenské inkvizice.

 

Masmédia (vlastněná samozřejmě opět jedním a tím samým mocenským systémem) zahájila nevybíravou kampaň zesměšňování, takže v podstatě nebylo dne, aby Simoncini nebyl vláčen v tisku. A vše vyvrcholilo vykonstruovaným případem zabití pacientky, takže tento talentovaný doktor vyfasoval tři roky “na tvrdo”. Souběžně vydaly zdravotnické instituce prohlášení, že způsob léčby rakoviny prostřednictvím roztoku hydrogenuhličitanu sodného je "bláznivý" a "nebezpečný". V době, kdy miliony pacientů zemřou bolestivou smrtí "osvědčenou" a "bezpečnou" chemoterapií.

Naštěstí se Tullio Simoncini nenechal zastrašit. Poté, co byl propuštěn z vězení, pokračoval ve své práci. Jeho speciální metoda prý slaví velké úspěchy. V některých případech trvá procedura několik měsíců a v jiných případech (například v případě rakoviny prsu) několik týdnů. Simoncini často radí lidem i po telefonu nebo e-mailem. Je velmi vstřícný ke každé žádosti. Zde je internetová stránka dr. Tullia Simoncini: http://www.curenaturalicancro.com/ Stisknutím záložky “contact” je možné lékaře osobně písemně kontaktovat se svou žádostí.

 

Pojďme se však vrátit k našemu tématu. Není to totiž zdaleka všechno. Rakovinové buňky obsahují jedinečný biomarkerový enzym "CYP1B1". Enzymy jsou bílkoviny, které katalyzují chemické reakce. "CYP1B1" mění chemickou strukturu látky zvané "salvestrol", která se nachází v mnoha druzích ovoce a zeleniny. Chemická reakce převede "salvestrol" do komponentu, který rakovinové buňky zabijí bez poškození těch zdravých.


"CYP1B1" je tedy enzym, který je produkován pouze v rakovinových buňkách a reaguje se "salvestrolem", který je přítomen v ovoci a zelenině, a tvoří tak látku, která působí pouze na rakovinové buňky”.

 

Toto je velmi důležité zjištění, které zároveň objasňuje, proč je tak důležité pro osoby postižené rakovinovým onemocněním pít čisté šťávy z ovoce a zeleniny!!

 

Zároveň je důležité vědět, že "salvestrol" vzniká v rostlinách, které jsou samy napadené plísňovým onemocněním. Salvestrol je v podstatě produktem imunitního systému těchto rostlin. Salvestrol je přírodní ochranná látka, která se nachází v ovoci a zelenině. Je velmi úspěšná v boji proti plísňovým parazitům. Je zjištěno, že čím více je plísňové onemocnění v organismu rozšířeno, tím masivněji salvestrol proti danému parazitu působí.

 

Velmi velké množství této látky obsahují tyto plody těchto rostlin: jahody, borůvky, maliny, hroznové víno, černý rybíz, červený rybíz, ostružiny, brusinky, jablka, broskve, meruňky a dále brokolice, zelí, artyčok, červené a žluté papriky, avokádo, chřest a lilek.

 

Ale přesně toto nadnárodní zemědělské a farmaceutické korporace řízené globálním vládnoucím systémem velmi dobře vědí. A proto neváhají investovat obrovské peníze do následujících aktivit:

  1. Vyvíjejí a produkují chemické fungicidy, které zabíjejí plísně a houby, a zabraňují tak vzniku přirozené ochrany (salvestrolu) v rostlinách v reakci na plísňovou infekci. Salvestrol obsahují pouze plody, které nebyly ošetřeny chemickými fungicidy!!! Zapomeňte tedy na nákup ovoce a zeleniny v klasických obchodních řetězcích, kde je ovoce a zelenina pod režimem kontroly.
  2. Prakticky všechny fungicidy blokují produkci "CYP1B1".

 

Proto, pokud budete jíst chemicky zpracované ovoce a zeleninu, tak bez potřebných pozitivních účinků.

 

Myslíte si, že se to všechno děje náhodou?

Podívejte se, jak všechny indicie do sebe přesně zapadají.

Myslíte, že Tullia Simonciniho chtěli zlikvidovat náhodou?


Vládnoucí systém našeho světa chce, aby lidé umírali na rakovinu, a to bez jakékoliv účinné pomoci (možná, že existují světlé výjimky). Možná, že to nyní zní neuvěřitelně, ale přijde doba, kdy tyto skutečnosti vyplují na povrch.

 

A ještě jedna důležitá informace na závěr:

“Houby a parazitické plísně se začínají množit v těle, když se člověk nachází v tzv. dlouhodobém oxidativním stresu. Hlídejte si, prosím, svou acidobazickou rovnováhu v těle!!“

Autor: David Icke

zdroj : www.celostnimedicina.cz